Technika inhalacji

Szacuje się, że na całym świecie na POChP cierpi 384 miliony pacjentów. Jest to chroniczna obturbacyjna choroba płuc związana z wysokim ryzykiem zachorowalności na inne choroby i prawie każdy pracownik placówki medycznej lub apteki spotyka się z POChP w swojej pracy.

Główną metodą leczenia POChP jest terapia podtrzymująca za pomocą leków rozszerzających oskrzela. Terapia ta ma na celu podtrzymać stan zdrowia pacjentów i zapobiec zaostrzeniom choroby. Leki rozszerzające oskrzela są lekami inhalacyjnymi najczęściej dostarczanymi do organizmu poprzez inhalatory suchego proszku (DPI).

Mimo to, leczenie POChP jest z reguły niewystarczające. Skuteczne leczenie POChP za pomocą terapii podtrzymującej zależy od szeregu czynników.

Po pierwsze, w przypadku leczenia za pomocą inhalatorów DPI, ważne jest, aby pacjent generował wystarczająco mocny szczytowy przepływ wdechowy (PIFR). Optymalna wartość PIFR oznacza, że proszek w inhalatorze zostanie rozdrobniony na cząstki o średnicy mniejszej niż 5 um, dzięki czemu efektywnie mogą dostać się one do jego dróg oddechowych. Jeśli PIFR pacjenta jest niższy niż optymalny, przy użyciu jego inhalatora, leki nie zostaną poprawnie wprowadzone do organizmu, co z kolei negatywnie odbije się na skuteczności leczenia.

Po drugie, słaba technika inhalacji także wpływa na zmniejszenie PIFR pacjenta. Najczęściej popełnianymi przez pacjentów błędami przy inhalacji to: nieodpowiedni przepływ powietrza, rozpylanie leku bez inhalacji, wydychanie do inhalatora i wiele wdechów.

Zatem poprawa PIFR pacjenta, wybór odpowiedniego dla niego inhalatora i nauka poprawnej techniki inhalacji mają potencjał zwiększyć skuteczność leczenia. W połączeniu z regularnością przyjmowania leków, czynniki te najprawdopodobniej zwiększą efektywność leczenia pacjentów z POChP. Odbije się to potencjalnie pozytywnie na stanie zdrowia pacjentów i zmniejszy ryzyko zaostrzeń choroby.
 
 
pl_PL
nl_NL en_GB es_ES pt_PT el pl_PL