Wetgeving


De Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) BEBO te Assen heeft het PIFotal onderzoek beoordeeld als een niet-WMO-plichtige studie. Hiermee is het onderzoek goedgekeurd voor uitvoering zolang het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van de overige wet- en regelgeving. Hierover valt onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de gedragscodes van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FEDERA).

Voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens, zie de privacy verklaring van GPRI.
GPRI streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
nl_NL
en_GB es_ES pl_PL pt_PT el nl_NL