OPTIMALISATIE VAN ONDERHOUDSTHERAPIE BIJ PATIËNTEN MET COPD

Het doel van de PIFotal studie is de optimalisatie van het gebruik van Droog Poeder Inhalatoren (DPIs) bij patiënten met COPD.

Achtergrond informatie PIFotal


Wereldwijd hebben 384 miljoen patiënten COPD, een chronische progressieve longaandoening. COPD leidt tot het verlies van gezondheid en zelfredzaamheid, lagere kwaliteit van leven en wordt geassocieerd met meer zorggebruik en een verhoogde sterftekans. De meest gekozen therapie is het gebruik van onderhoudsmedicatie met langwerkende luchtwegverwijders die worden ingenomen door middel van zogenoemde ‘Dry Powder Inhalers’ (DPIs). Onderhoudstherapie is gericht op het behoud van gezondheid.

Het effect van de onderhoudstherapie wordt sterk beïnvloed door de Peak Inspiratory Flow Rate (PIFR) en de inhalatietechniek van de patiënt. Echter, de precieze invloed van suboptimale PIFR en inhalatietechniek op de effectiviteit van de behandeling zijn onbekend. In deze studie gaan we onderzoeken of er een verband is tussen PIFR en inhalatietechniek en de effectiviteit van de behandeling.
Voor meer achtergrond informatie, zie de pagina Inhalatietechniek.

De doelgroep

De studie is gericht op patiënten:

• Met een (klinische) diagnose van COPD

• ≥ 40 jaar oud

• Die een DPI gebruiken voor onderhoudstherapie sinds 3 maanden of langer

Wat houdt deelname voor mijn patiënten in?

Het onderzoek wordt volledig uitgevoerd tijdens 1 bezoek. Dit bezoek duurt ongeveer 30-60 minuten. Hiernaast ziet u een overzicht met alle stappen van het onderzoek.


Stap 1. & 2. U schat in of deelname van de patiënt verantwoord is.


Stap 3. Daarna wordt toestemming aan de patiënt gevraagd.


Stap 4., 5. & 6. Vervolgens begint het onderzoek met de metingen van de PIFR.


Stap 7. Dan volgt het invullen van vragenlijsten over gezondheid en medicijngebruik van de patiënt.


Stap 8. Vervolgens wordt een video opname van de inhalatietechniek gemaakt.


Stap 9. Als het nodig is, kan de patiënt tips krijgen om het pufje beter in te nemen.


Stap 10. Daarna is het onderzoek afgelopen.

Wat vragen wij van u?

Wij zoeken zorgverleners die met hun praktijk of apotheek mee willen doen aan de PIFotal studie. Via u zijn we opzoek naar patiënten die in aanmerking komen voor deelname aan dit onderzoek.
Voor de uitvoering van de studie levert GPRI u een PIFotal toolbox. Deze bevat:

• Een InCheck DIAL G16 apparaat voor het meten van de PIFR.

• De vragenlijsten die zullen worden afgenomen.

• Een iPad waarop u de gegevens kunt invullen in een zogenaamde electronic Case Report Form (eCRF) in het programma Castor EDC.

• Ook staan er online training modules op de iPad die u voor het onderzoek doorloopt zodat u alle stappen goed kunt uitvoeren.


Vanzelfsprekend ondersteunen we u graag bij het uitvoeren van het onderzoek.
nl_NL
en_GB es_ES pl_PL pt_PT el nl_NL