Τεχνική Εισπνοής

Σε παγκόσμιο επίπεδο, από ΧΑΠ φαίνεται να νοσούν 384 εκατομμύρια ασθενείς. Αυτή η χρόνια και προοδευτική νόσος των πνευμόνων σχετίζεται με υψηλό φόρτο ασθένειας και σχεδόν κάθε επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζει περιπτώσεις ΧΑΠ στην πρακτική του.

Η βασική θεραπεία με φάρμακα για την ΧΑΠ είναι η φαρμακευτική αγωγή συντήρησης με Βρογχοδιασταλτικά Μακράς Δράσης. Η θεραπεία συντήρησης στοχεύει στη διατήρηση της υγείας και στην αποτροπή παροξύνσεων. Τα βρογχοδιασταλτικά Μακράς Δράσης είναι φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται κατά κύριο λόγο από Εισπνευστικές Συσκευές Ξηρής Σκόνης (DPIs).

Ωστόσο, η ΧΑΠ τείνει να αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς. Η επιτυχημένη θεραπεία της ΧΑΠ με θεραπεία συντήρησης εξαρτάται από έναν σημαντικό αριθμό παραγόντων.

Καταρχήν, σε περίπτωση που ακολουθείται θεραπεία συντήρησης με συσκευή DPI είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να μπορεί να έχει επαρκή Μέγιστη Εισπνευστική Ροή (PIFR). Μια ιδανική PIFR είναι εκείνη που είναι επαρκής για να διαχωρίσει τη σκόνη από την εισπνευστική συσκευή σε μόρια με διάμετρο μικρότερη των 5 μm που μπορεί να εισαχθεί μέσω εισπνοής στα κατώτερα αναπνευστικά στρώματα. Αν η PIFR του ασθενούς είναι χαμηλότερη από την ιδανική PIFR για τη χρήση της συσκευής DPI του ασθενούς, η φαρμακευτική αγωγή δε θα χορηγηθεί αποτελεσματικά μέσω της εισπνοής. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Δεύτερον, η λανθασμένη εισπνευστική τεχνική είναι επίσης πιθανό να μειώσει την PIFR του ασθενούς. Τα πιο συχνά λάθη στην εισπνευστική τεχνική που κάνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ περιλαμβάνουν: ακατάλληλη ροή αέρα, προετοιμασία του φαρμάκου χωρίς εισπνοή, εκπνοή μέσα στην εισπνευστική συσκευή και πολλαπλές εισπνοές.

Επομένως, βελτιώνοντας την PIFR του ασθενούς, επιλέγοντας τη σωστή εισπνευστική συσκευή και δείχνοντας στους ασθενείς τη σωστή εισπνευστική τεχνική είναι πιθανόν να βελτιώσουν την επιτυχία της θεραπείας. Σε συνδυασμό με την προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή, αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ. Με τη σειρά του, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει θετικά την κατάσταση της υγείας των ασθενών και είναι επίσης πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης παροξύνσεων.
 
 
el
nl_NL en_GB es_ES pl_PL pt_PT el