Βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής συντήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ

Ο στόχος της έρευνας PIFotal είναι να εξετάσει τους παράγοντες της βέλτιστης χρήσης των Εισπνευστικών Συσκευών Ξηρής Σκόνης (DPIs) σε ασθενείς με ΧΑΠ

Το πλαίσιο της έρευνας PIFotal


Η ΧΑΠ είναι μια προοδευτική ασθένεια των πνευμόνων που επηρεάζει 384 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως. Συντελεί στην απώλεια της υγείας και της λειτουργικής αυτονομίας, καθιστά χειρότερη την ποιότητα ζωής και σχετίζεται με αυξανόμενη χρήση πόρων υγειονομικής περίθαλψης (HCRU) και υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας. Η κυρίαρχη θεραπευτική στρατηγική αποτελείται από θεραπεία συντήρησης με Βρογχοδιασταλτικά Μακράς Δράσης, τα οποία συχνά παραδίδονται από Εισπνευστικές Συσκευές Ξηρής Σκόνης (DPI). Η θεραπεία συντήρησης στοχεύει στη διατήρηση της κατάστασης της υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Εισπνευστική τεχνική

Οι ασθενείς

Η έρευνα PIFotal στοχεύει σε ασθενείς:

• Με κλινική διάγνωση ΧΑΠ

• 40 ετών και πάνω

• Που χρησιμοποιούν συσκευή DPI τουλάχιστον για 3 μήνες

Τί σημαίνει η συμμετοχή για τους ασθενείς?

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης. Αυτή η επίσκεψη θα διαρκέσει περίπου 30 με 60 λεπτά. Το γράφημα στα αριστερά αυτής της παραγράφου παρέχει μια γραφική αναπαράσταση των διαδικασιών της έρευνας.


Βήμα 1 και 2 Ο κλινικός γιατρός αξιολογεί αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για να συμμετέχει


Βήμα 3 Ζητείται από τον ασθενή να παρέχει ένα έντυπο συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης


Βήματα 4,5 και 6 Έπειτα, θα αξιολογηθεί με διαφορετικές μετρήσεις η Τυπική Μέγιστη Εισπνευστική Ροή (PIFR)


Βήμα 7 Έπειτα, θα ζητηθεί από τους ασθενείς να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με την υγεία τους και τη χρήση της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν.


Βήμα 8 Στη συνέχεια, η εισπνευστική τεχνική του ασθενούς θα καταγραφεί σε βίντεο για να αξιολογηθεί αργότερα.


Βήμα 9 Τέλος, αν ο ασθενής πραγματοποιήσει ένα ή περισσότερα λάθη κατά τη διαδικασία της εισπνοής, θα του προσφερθούν ανάλογες οδηγίες εισπνοών για να βελτιώσει την εισπνευστική τεχνική του.


Βήμα 10 Η έρευνα ολοκληρώνεται.

Θα ενδιαφερόσασταν να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα?

Αναζητούμε γενικούς ιατρούς που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα της PIFotal. Με τη βοήθειά σας ελπίζουμε να βρούμε ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής για να συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα.
Για την πραγματοποίηση της έρευνας θα λάβετε από την GPRI ένα κουτί με υλικό που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό το κουτί περιέχει :

• Μια συσκευή InCheck Dial G16 που θα χρησιμοποιηθεί στις μετρήσεις PIFR.

• Ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από τους ασθενείς.

• Ένα iPad στο οποίο θα μπορείτε να συμπληρώνετε τα δεδομένα σε μια Ηλεκτρονική Φόρμα Αναφοράς Συμβάντων ( eCRF) στην πλατφόρμα Castor EDC.

Στο iPad θα βρείτε επιπλέον διαδικτυακά μαθήματα εκπαίδευσης που θα σας προετοιμάσουν για να πραγματοποιήσετε την έρευνα με ευκολία.


Φυσικά, είμαστε πάντα πρόθυμοι να σας υποστηρίξουμε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Επομένως, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
el
nl_NL en_GB es_ES pl_PL pt_PT el