Βελτιστοποιώντας τη θεραπεία εισπνοών σε ασθενείς με ΧΑΠ

Thank you for visiting the PIFotal COPD study website.

We are happy to announce that the patient inclusion has been completed in Europe!

We are currently analysing the data. We will communicate the main findings here once we have published them in a scientific journal.

el
nl_NL en_GB es_ES pl_PL pt_PT el